Achiztii

Nr. 105/29.03.2021

ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,,Furnizare echipamente IT – 3 laptopuri”

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Data publicării: 29.03.2021

Autoritatea contractantă: Sindicatul Liber Independent Telecomunicatii ,,Bogdan Voda” Radauti Suceava, cu sediul fiscal pe strada Piata Unirii, nr. 47A, Localitatea Radauti, Judetul Suceava, si cu punctul de lucru in localitatea Bosanci, strada Ion Creanga, nr 38, judet Suceava, email: aleodor.nichifor@sindicatulbogdanvoda.ro , tel: 0744.709007, www.sindicatulbogdanvoda.ro,

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Furnizare echipamente IT – 3 laptopuri”

Cod/coduri CPV:

– 30213100-6 (rev2) – computere portabile

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 8999.7 lei

Condiții contract: Furnizarea ,,Furnizare echipamente IT – 3 laptopuri”, inclusiv transportul acestora, se va realiza pe baza de comandă fermă, după avizarea contractului de către reprezentanții OIR POSDRU NE. Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.

Condiții de participare: Depunerea la punctul de lucru, prin email, letric, etc, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite, în scris, încărcarea în SEAP a acesteia, pentru achiziționarea efectivă.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertei: 01.04.2021 ora 12,00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Ion Creanga, nr. 38, Localitatea Bosanci, Judetul Suceava

Telefon: 0744.709007

Email: aleodor.nichifor@sindicatulbogdanvoda.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

Caiet sarcini laptopuri

Contract furnizare

ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,,Furnizare mobilier”

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Data publicării 29.03.2021

Autoritatea contractantă: Sindicatul Liber Independent Telecomunicatii ,,Bogdan Voda” Radauti Suceava, cu sediul fiscal pe strada Piata Unirii, nr. 47A, Localitatea Radauti, Judetul Suceava, si cu punctul de lucru in localitatea Bosanci, strada Ion Creanga, nr 38, judet Suceava, email: aleodor.nichifor@sindicatulbogdanvoda.ro , tel: 0744.709007, www.sindicatulbogdanvoda.ro,

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Furnizare mobilier” – fiset metalic pentru arhivare documente

Cod/coduri CPV:

– 39141300-5 – Dulapuri compartimentate

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 1999.8 lei

Condiții contract: ,,Furnizare mobilier”, inclusiv transportul acestora, se va realiza pe baza de comandă fermă, după avizarea contractului de către reprezentanții OIR POSDRU NE. Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.

Condiții de participare: Depunerea la punctul de lucru, prin email, letric, etc, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite, în scris, încărcarea în SEAP a acesteia, pentru achiziționarea efectivă.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertei: 01.04.2021 ora 12,00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Ion Creanga, nr 38, Localitatea Bosanci, Judetul Suceava, România,

Telefon: 0744.709007

Email: aleodor.nichifor@sindicatulbogdanvoda.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

Caiet sarcini

Contract furnizare