Utilizatori online: 1 online , 32767 total | Tema website
| Ora curentă:
"Întotdeauna alături de tine"
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 20890
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ – AUTORIZAŢIE NR. SV 203
Proiecte:
Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013  Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Investeşte în oameni!
 

Preambul: Traversând o perioadă dificilă când mulţi angajaţi şi-au pierdut locurile de munca din diferite motive. Pentru unii coşmarul zilei de mâine abia începe, iar pentru alţii a intrat în cotidian.

PREZENTAREA PROIECTULUI

      Proiectul cu ID 79238 – ,,O ŞANSĂ PENTRU VIITOR” al cărui Beneficiar este SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII ,,BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI SUCEAVA este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3.

Obiectivele proiectului

      Obiectivul general:

           Cresterea ocupabilitatii persoanelor din regiunea Nord-Est, aflate in piata muncii in vederea mentinerii acestora ocupate pentru o perioada cat mai indelungata prin integrarea acestora in cursuri de formare profesionala de tip calificare.

      Obiectivele specifice:

          Furnizarea accesului angajatilor la cursuri de formare profesionala de tip calificare prin integrarea a 112  angajati din regiunea Nord-Est in cursuri de tip calificare.

Obiectivul vizeaza calificarea a 112 angajati pentru ocupatia de agent comercial

Activităţile proiectului

1. Autorizare curs de formare profesionala

1.1. Realizare dosar de autorizare pentru ocupatia de agent comercial cod cor 3421

1.2.Realizare suport de curs

2.Organizare curs de formare profesionala

 2.1. Recrutare grup tinta

 2.2. Realizare cursuri de formare si organizare logistica curs

 2.3. Desfasurare curs de formare

 2.4. Evaluarea participantilor

3. Managementul proiectului

3.1. Setare proceduri de lucru

3.2. Realizarea managementului proiectului

3.3. Monitorizarea proiectului

4. Achizitii

Activitatea este una orizontala si se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului. Activitatea se implementa in conformitate cu prevederile OG 34 si cu instructiunile emise de AMPOSDRU cu privire la achizitiile publice. Orice achizitie realizata in cadrul proiectului va fi realizata de o comisie de achizitii care se va intocmi si functiona in conformitate cu OG 34 / 2006 si va fi alcatuita din 3 sau 5 dintre membrii echipei de management a proiectului.

4.1. Realizarea comisie  de achizitii

4.2. Realizare proceduri de achizitii in interesul proiectului

5. Diseminarea informatiilor

5.1.  Crearea strategiei de diseminare

5.2.  Realizarea materialelor  de promovare

5.3. Diseminarea informatiilor

Indicatorii proiectului

A. Indicatori de realizare imediată (output)

 • 1 dosar de autorizare realizat – pentru ocupatia de agent comercial.
 • 1 suport de curs realizat pentru ocupatia de agent comercial.
 • Minim 5 intalniri cu angajatori din regiunea de implementare a proiectului in vederea recrutarii de grup tinta
 • 150 de persoane consiliate profesional
 • 112 de persoane evaluate in urma participarii la cursurile de formare
 • 112 de diplome recunoscute pe piata muncii

Cursul de agent comercial are nivelul 3 de calificare

 

Echipa de management este compusa din:

1. MANAGER DE PROIECT        - Nichifor Aleodor

2. RESPONSABIL FINANCIAR    - Icusca Radu

3. CONSILIER JURIDIC            - Ioniceanu Oana Elena

4. RESPONSABIL RAPORTARE   - Grigoroaia Gheorghe

5. OFITER PROIECT                - Ciobanu Elena

Experti pe termen lung:

1. RESPONSABIL DISEMINARE  - Razlog Lavinia

2. COORDONATOR ACTIVITATE FORMARE - Secrieru Iordanel

 Personal administrativ

1.  SECRETARA                     - Apopei Ana - Maria

Pregatire profesionala

 1.  FORMATORI                          - 10 persoane din care unul va fi de profesie psiholog.

PARTENERIATUL PROIECTULUI

     Parteneriatul din cadrul proiectului ” O ŞANSĂ PENTRU VIITOR” din regiunea Nord Est”:

    1) Partenerul principal (promotor/beneficiar) – Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii Rădăuţi Suceava, cod de înregistrare fiscală 9635031, cu sediul în localitatea Radauţi judeţ Suceava, str. Piaţa Unirii nr. 6A, cod poştal 720580, tel: 0744709007, fax: 0230/204140, e-mail:  aleodor.nichifor@romtelecom.ro sau aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro, website www.osansapentruviitor.ro  și sediul de funcționare situat în Suceava, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădire ROMTELECOM.

    2) Partenerul 1 (partenerul naţional) – Blocul Naţional Sindical, cod de înregistrare fiscală 13229295, cu sediul în localitatea Suceava, str. Ștefan cel Mare, Nr. 24, tel. 0744778259;

Copyright © 2020 Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii "Bogdan Vodă" Suceava. Toate drepturile rezervate.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid RSS
RSS
blue