Utilizatori online: 1 online , 32767 total | Tema website
| Ora curentă:
"Întotdeauna alături de tine"
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 20890
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ – AUTORIZAŢIE NR. SV 203
Achiziții:
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Anunţ atribuire achiziţie copiator

Data publicării: 22.07.2011 

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA   - CUI  9635031

      Anunţă achiziţia de copiator pentru Proiectul ,, O şansă pentru viitor” prin procedura  de prospectare  a pieţei- studiu al pieţei  din regiunea Nord Est contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 

 1. Obiectul contractului: achiziţia de copiator pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” cod cpv 30121100-4 (rev. 2).
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei cu respectarea cap 2 secţiunea  2 din OUG 34/2006 desfăşurată conform instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007- 2013, prin contractul de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică şi Oferta financiară conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţia privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.07.2011 ora 14.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: Nicolae Bălcescu Nr.6, clădirea Romtelecom, Loc. Suceava,camera 213.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 27.07.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 27.07.2011 ora 14.00, Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str.Nicolae Bălcescu, Nr.6, cam 213, Suceava.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM,cam. 213, loc. Suceava, jud.Suceava, România,

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

Email: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

FORMULARE


Anunţ atribuire servicii monitorizare

Data publicării 22.07.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA   - CUI  9635031

Anunţă achiziţia de servicii monitorizare pentru Proiectul ,, O şansă pentru viitor” prin procedura  de prospectare  a pieţei- studiu al pieţei  din regiunea Nord Est contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 

 1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii monitorizare pentru proiectul ,, O şansă pentru viitor” cod cpv 79421100 – 2  (rev. 2).
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei cu respectarea cap 2 secţiunea  2 din OUG 34/2006 desfăşurată conform instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007- 2013, prin contractul de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii. 
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică şi Oferta financiară conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţia privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.07.2011 ora 14.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: Nicolae Bălcescu Nr.6, clădirea Romtelecom, Loc. Suceava,camera 213.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 27.07.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 27.07.2011 ora 12.00, Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str.Nicolae Bălcescu, Nr.6, cam 213, Suceava.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM,cam. 213, loc. Suceava, jud.Suceava, România, 

Telefon: 0744.709007 

Fax: 0230.204140 

Email: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

FORMULARE


Anunţ atribuire achiziţie calculatoare

Data publicării 22.07.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia de calculatoare şi softuri aferente pentru Proiectul ,, O şansă pentru viitor” prin procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de calculatoare şi softuri aferente pentru proiectul ,, O şansă pentru viitor”, cod CPV principal: 30213000-5 (rev.2) – „Computere personale”, coduri CPV secundare: 30213300-8 (rev.2) – „Computere de birou”, 30213100-6 (rev.2) – „Computere portabile”, 48000000-8 (rev.2) – “Pachete software şi sisteme informatice.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: conform instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică şi Oferta financiară conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţia privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.07.2011 ora 14.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Bălcescu Nr.6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 27.07.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 27.07.2011 ora 16.00, Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str.Nicolae Bălcescu, Nr.6, cam 213, Suceava.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lânga comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud.Suceava, România

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

Email: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

FORMULARE

__________________________________________________________________________________________________

Anunţ atribuire servicii de auditare financiară

Data publicării 05.08.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia de SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ, COD CPV 79212100-4- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ,  COD CPV 79212100-4.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică și Oferta financiară, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.08.2011 ora 10.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 12.08.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 12.08.2011 ora 11.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

 FORMULARE

Documentaţia de atribuire în format PDF  

CLARIFICĂRI SOLICITARE NR. 149/08.08.2011

____________________________________________________________________________________________________

Anunţ atribuire achiziţie de contabilitate (expert contabil)

Data publicării 05.08.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia de SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL), COD CPV 79211000-6 - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL), COD CPV 79211000-6.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.08.2011 ora 12.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 12.08.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 12.08.2011 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

 FORMULARE

Documentaţia de atribuire în format PDF  

____________________________________________________________________________________________________

 Anunţ atribuire papetărie

Data publicării: 19.08.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA   -   CUI  9635031

Anunţă achiziţia de produse de papetărie şi accesorii de birou pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”, prin aplicarea procedurii de prospectare  a pieţei-studiu al pieţei - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de produse de papetărie şi accesorii de birou pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” – ID 79238.
 2. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă (conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU, cu respectarea şi a cap 2, secţiunea 2 din OUG 34/2006).
 3. Tip contract: contract de furnizare de produse. Contractul nu este divizat pe loturi. Produsele vor fi livrate în tranşe, pe bază de comandă scrisă emisă de achizitor, într-o perioadă de timp de 6 luni începând cu data semnării contractului de furnizare.
 4. Sursa de finanţare: achiziţia se realizează în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
 5. Specificaţiile tehnice ale produselor de papetărie şi accesorii de birou sunt prezentate în documentaţia pentru ofertanţi.
 6. Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: începând din data de 19.08.2011, atât în format .pdf ataşat invitaţiei pe site-ul: www.sindicatulbogdanvoda.ro, cât şi pe suport de hârtie de la adresa de funcţionare a achizitorului, din str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 213), localitatea Suceava.
 7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
 8. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.08.2011 ora 1400.
 9. Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2011, ora 1200. Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă.
 10. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactată în limba română, în conformitate cu documentaţia pentru ofertanţi şi preţul va fi exprimat ferm în lei, fără TVA.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
 12. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
 13. Adresa la care se depun ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 213), localitatea Suceava.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 25.08.2011, ora 1400, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 213), localitatea Suceava.

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.

Persoana de contact: NICHIFOR Aleodor, tel: 0744709007, fax: 0230204140, e-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Obţinerea de informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie la telefon 0230234200, e-mail aleodor.nichifor@romtelecom.ro şi/sau site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

FORMULARE

Documentaţia de atribuire în format PDF  

_______________________________________________________________________________

 Anunţ atribuire servicii proiectare site şi mentenanţă

Data publicării: 26.08.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA  - CUI  9635031

      Anunţă achiziţia de servicii proiectare site-uri www şi mentenanţă pentru Proiectul ,,O şansă pentru viitor” prin procedura  de prospectare  a pieţii – studiu al pieţei  din regiunea Nord Est contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 

 1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii proiectare site-uri www şi mentenanţă pentru proiectul „O şansă pentru viitor” cod CPV: 72413000-8 şi 72267000-4
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei cu respectarea cap. 2 secţiunea  2 din OUG 34/2006 desfăşurată conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007- 2013, prin contractul de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii
 4. Oferta depusă de ofertant va conţine obligatoriu documente conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţia privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.08.2011 ora 14.00
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă
 12. Adresa la care se depune oferta este: Nicolae Bălcescu Nr. 6, clădirea Romtelecom, Loc. Suceava, camera 213
 13. Data limită de depunere a ofertei: 1.09.2011 ora 10.00
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 1.09.2011 ora 14.00, Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, Nr. 6, cam 213, Suceava

Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor, pe lângă  comisia de evaluare, şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original şi copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, România

Telefon: 0744709007

Fax: 0230204140

Email: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

FORMULARE

DOCUMENTAŢIE OFERTANŢI

CLARIFICĂRI SOLICITARE NR. 227/29.08.2011

CLARIFICĂRI SOLICITARE NR. 228/29.08.2011

______________________________________________________________

Anunţ atribuire servicii machetare şi tipărire broşuri şi fluturaşi

Data publicării 09.09.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia de SERVICII DE MACHETARE  BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD CPV79822500-7 SERVICII DE TIPARIRE ŞI LIVRARE COD CPV 79823000-9- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de SERVICII DE MACHETARE  BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD CPV79822500-7 SERVICII DE TIPARIRE ŞI LIVRARE COD CPV 79823000-9
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului prestare servicii care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.09.2011 ora 10.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava,ţaraRomânia.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 15.09.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 15.09.2011 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

  Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

  Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.

  Persoana de contact: Nichifor Aleodor

  Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

  Telefon: 0744.709007

  Fax: 0230.204140

  E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

  Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

____________________________________________________________________________________

Anunţ atribuire catering

Data publicării 16.09.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia prestări servicii pentru evenimente  - cod CPV 79952000-2 (rev.2) şi prestări servicii de catering - cod CPV 55520000-1 (rev.2)

- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii pentru evenimente  - cod CPV 79952000-2 (rev.2) şi prestări servicii de catering - cod CPV 55520000-1 (rev.2)
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.09.2011 ora 10.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 23.09.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 23.09.2011 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

CLARIFICĂRI SOLICITARE NR. 321/20.09.2011

 documentatie atribuire prestări servicii pentru evenimente şi catering

_______________________________________________________________________________

Anunţ atribuire materiale publicitare

Data publicării 16.09.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia de furnizare de  materiale promoţionale- cod CPV 22462000-6-2 (rev.2)  - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului: furnizare de materiale promoţionale  - cod CPV 22462000-6 (rev.2)
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.09.2011 ora 10.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 23.09.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 23.09.2011 ora 15.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

documentatie atribuire achiziţii materiale promotionale

__________________________________________________________________________________________


 

Anunţ atribuire materiale publicitare

Data publicării 11.11.2011

Invitaţie de participare

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031

Anunţă achiziţia prestări servicii de catering pentru participanţii la cursul de formare profesională - cod CPV 55520000 –1,  servicii de catering

 1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii de catering pentru participanţii la cursul de formare profesională - cod CPV 55520000-1 – servicii de catering
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.11.2011 ora 10.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava,ţaraRomânia.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 18.11.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 18.11.2011 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.

Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.

Persoana de contact: Nichifor Aleodor

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Telefon: 0744.709007

Fax: 0230.204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro

Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro

Documentaţie atribuire achiziţie prestări servicii catering

Formulare

Copyright © 2020 Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii "Bogdan Vodă" Suceava. Toate drepturile rezervate.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid RSS
RSS
blue